Konsolidační balíček

Konsolidační balíček, který má přinést úsporu až do výše 150 mld. Kč za rok 2024 a 2025 byl včera schválený senátem. Teď už se jen čeká na podpis prezidenta a pokud se to stihne, tak by ozdravný balíček mohl být zveřejněný ve Sbírce listin ještě během listopadu. Nejdůležitější změny ozdravného balíčku:

📣 Daň z příjmů právnických osob vzroste na 21 % z původních 19 %. V současné době má Česká republika podprůměrnou sazbu DPPO. Z 27 zemí evropské unie je Česká republika na 16. – 18. místě.

📣 Od 1. 1. 2024 bude umožněno firmám, které mají většinu transakcí v cizí měně, vést účetnictví ve funkční měně – EUR, USD, GBP. V těchto měnách pak mohou vyplňovat i daňové přiznání i daň zaplatit.

📣 Nerealizované kurzové operace budou nově daňově neúčinné. Např. pokud má firma pohledávku, u které při posílení eura vzniká zisk, musí tuto část zdanit. Nově bude tento příjem považovaný za daňově neúčinný.

📣 Zavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %.

📣 Zvýšení sazby daně z nemovitých věcí přibližně na 1,8 násobek.

📣  Omezení daňové uznatelnosti při nákupu auta do firmy na částku 2 mil. Kč. Důvodem je častá koupě luxusních aut do podnikání.

📣  Omezení slevy na manželku – od roku 2024 se tato sleva může uplatnit pouze v případě, že je manželka pečující o dítě do 3 let věku.

📣  Zrušení školkovného

📣 Zrušení slevy na dani na studenta

📣 Zvýšení odvodové zátěže OSVČ. Minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění vzroste z 25 % na 40 % průměrné mzdy.

📣  Změní se pásmo příjmů u vysokopříjmových zaměstnanců. Od nového roku bude pásmo příjmů, u kterého se platí 23 % sazba daně začínat na 3-násobku průměrné mzdy (121 000 Kč). Do teď se 23 % platil u 4-násobku průměrné mzdy (161 000 Kč).

📣  Odvody z dohod o provedení práce. Limit u jednoho zaměstnavatele bude stanovený na 25 % průměrné mzdy a druhý limit, při souběhu zaměstnání (více DPP), bude ve výši 40 % průměrné mzdy. Při překročení limitu bude odvedeno i pojistné.

📣  Od 1. 3. 2024 bude platit nová cena roční dálkové známky. Z původních 1 500 Kč se nově cena zvýší o 800 kč na 2 300 Kč.

📣 Dochází ke zrušení sazby DPH a na místo tří sazeb budou jen dvě. Základní sazba ve výši 21 % se zachovává a snížená sazba bude jen jedna ve výši 12 %.

Znepřístupnění datových schránek zrušených územních pracovišť FÚ

🔴 Finanční správa informuje, že ke dni 15. 11. 2023 budou znepřístupněné datové schránky všech 77 zrušených územních pracovišť.

🔴 Je potřeba, aby si podnikatelé a firmy ověřili, zda komunikují prostřednictvím správné datové schránky.

➡️Seznam všech zrušených územních pracovišť naleznete ➡️

Připomínáme zrušení některých pracovišť finančních úřadů. Kam se od července nově obracet? | Tiskové zprávy 2023 | Tiskové zprávy GFŘ | Média a veřejnost | O nás | Finanční správa (financnisprava.cz)